Ressut ry

Ressut ry on ressujen oma perinneyhdistys. Pyrimme huolehtimaan 125 vuotta toimineen Ressun opiskelijoiden suhteista ja ylläpidämme siteitä nykyressujen ja jo valmistuneiden oppilaiden välillä. Yhdistys vaalii lukuisin tavoin Ressun perinteitä ja osaltaan ylläpitää sekä vahvistaa Ressun hyvää mainetta. Viemme eteenpäin ressulaisuuden viestiä, jota Entisten Suomalaisen Lyseon Oppilaiden Klubi (ESLOK) on vuosikymmenien ajan kuljettanut.

Toimimme läheisessä vuorovaikutuksessa nykyressujen – opiskelijoiden, opettajien ja rehtorin – kanssa luodaksemme yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta ressujen keskuuteen.

Yhdistyksen säännöt, toimintakertomukset, pöytäkirjat ja muita dokumentteja löydät arkistosta.


Toiminta

Yhdistyksen vuosikokous pidetään sääntöjen mukaisesti tammi-kesäkuussa. Vuosikokous järjestetään lähes poikkeuksetta Ressun tiloissa. Kokouksessa käsitellään ainakin yhdistyksen tilinpäätös ja toimintakertomus, sekä hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lisäksi joka toinen vuosi vuosikokous valitsee yhdistykselle uuden hallituksen.

Vuosittain yhdistys järjestää Ressun päivän, johon se kutsuu kaikki jäsenensä ja muut entiset ressut verestämään muistoja ja tutustumaan nykyiseen Ressuun. Päivä on osa juhlaviikkoa, jonka aikana opiskelijakunta ja opettajat järjestävät osallistujille kaikenlaista tapahtumaa, kuten Ressun historia -kierroksia, erilaisia kilpailuita sekä tanssiaiset.

Viikko huipentuu entisille opiskelijoille tarkoitettuun pääjuhlaan, jonka aikana kuullaan opiskelijoiden esityksiä, juhlapuheita sekä tietenkin julkistetaan Vuoden Ressu. Juhlatilaisuuden jälkeen on vuorossa cocktail-tilaisuus koulun tiloissa. Tapahtuma on ollut usein hyvin suosittu ressulaisten keskuudessa. Vuoden Ressun julkistustilaisuuteen osallistuu juhlasalillinen nykyisiä ja vanhoja ressuja.

Kamppailupäivä on kevätkauden perinteikäs tapahtuma, jossa Ressun ja Norssin opiskelijat kisailevat erilaisissa joukkuelajeissa toisiaan vastaan. Pääosa joukkueista koostuu nykyressuista, mutta myös vanhoilla ressuilla ja opettajilla voi olla omansa. Kamppailupäivän kohokohta on koulujen välinen soutumittelö, jota seurataan ja kannustetaan suurin joukoin Soutustadionilta.

Syksyisin koulun työlauantaina Ressussa järjestetään Avointen ovien päivä, jolloin vanhemmilla ja vanhoilla Ressuilla on mahdollisuus vierailla oppitunneilla ja tutustua nyky-Ressuun ja sen opetukseen. Koti ja Koulu –yhdistys järjestää Avointen ovien päivään kahvion, arpajaiset sekä yhteistyössä koulun kanssa juhlan, jossa kuullaan esityksiä koulun kuoroilta ja muilta opiskelijoilta.

Studia Ressu on Ressut ry:n yhteistyössä Ressun lukion ja opiskelijakunnan kanssa järjestämä mielenkiintoinen luentosarja opiskelijoille ja yhdistyksen jäsenille. Ideana on, että eri aloilla ansioituneet entiset Ressut tulevat kertomaan omista ammateistaan ja valottamaan opiskelijoille työelämää omien alojensa näkökulmasta.

Luentoja pidetään yksi jokaisen jakson yhteydessä ja luentosarjaan etsitään jatkuvasti uusia mielenkiintoisia luennoitsijoita. Puhujaksi luentosarjaan voit ilmoittautua täällä.

Aiempia Studia Ressun puhujia ovat olleet muun muassa Helsingin yliopiston oikeustieteen professori Pentti Arajärvi, Taideteollisen korkeakoulun rehtori Yrjö Sotamaa, näyttelijä Tommi Korpela, yritysjohtaja Peter Fagernäs ja Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.


Historia

Helsingin Suomalainen Reaalilyseo, nykyiseltä nimeltään Ressu, perustettiin Suomen keisarillisen senaatin päätöksellä vuonna 1891. Perustettaessa koulu oli Helsingin ensimmäinen reaaliaineille ja uusille kielille perustuva koulu, sillä muut helsinkiläiskoulut toimivat vielä vanhalla latinakouluperiaatteella.

Ressu oli tarkoitettu kaupan, teollisuuden ja valtion virkakunnan palvelukseen aikoville helsinkiläispojille. Poikakoulu oli juuri perustavoitteensa takia myös ensimmäinen pääkaupungin kouluista, jossa oli mahdollisuus saada keskikoulun päästötodistus.

Kotioloista Kalevankadun koulutiloihin

Ensimmäisen lukuvuotensa Ressu toimi Normaalilyseon rehtorin virka-asunnossa, mutta jo syksystä 1892 koulu siirtyi valtion prof. Aspilta ostamaan entiseen fysikaalisen hoitolaitoksen rakennukseen. Mainittu rakennus muodostaa yhä nykyisen koulutalon Annankadun puoleisen pään kaksi alinta kerrosta.

Oppilastulva pakotti jo vuonna 1895 rakentamaan taloon kolmannen kerroksen ja lisäsiiven nykyisen Kalevankadun suuntaan. Helsingin keskustassa kahden muun tunnetun rakennuksen Vanhan Kirkon ja Tornin välissä aina toiminutta Ressua on vain kerran uhannut siirto muualle. Valtion talouden ollessa 1960-luvun lopulla ahtaalla suunniteltiin kalliin ydinkeskustan tontin myyntiä ja koulun siirtämistä Ilmalan alueelle. Koulun silloisten opettajien ja oppilaiden sekä ennen kaikkea entisten ressujen ponteva vastarinta aiheutti hankkeen raukeamisen.

Reaalilyseosta Ressuksi

Ressun nimenmuodostus on pala suomalaista kouluhistoriaa. Virallisesta nimestään huolimatta koulun lempinimenä oli alusta alkaen toiminut oppilaiden mieleen ikuistunut Ressu. Helsingin siirtyessä 1970-luvun puolivälissä peruskoulujärjestelmään tarjottiin koululle viralliseksi nimeksi Kalevankadun, Kampin tai Lönnrotin yläaste ja lukio.

Ressun 85-vuotisjuhlaan kokoontuneet entiset ressut järjestivät tuolloin eri suuntiin suunnatuin kampanjoin voimakkaan julkisen mielipiteen vanhan tunnetun nimensä puolesta, ja niinpä Ressu sai säilyttää entisen nimensä. Tosin kutsumanimi virallistettiin tekemällä koulusta Ressun yläaste ja Ressun lukio.

Nykyinen ja tuleva Ressu

Peruskoulujärjestelmän toteutuminen toi Ressulle mukanaan kaksi merkittävää muutosta. Lukuvuoteen 1977–1978 asti poikakouluna toiminut Ressu muuttui yhteiskouluksi, ja samalla koulu siirtyi valtiolta Helsingin kaupungin koululaitoksen osaksi.

Suomalaisen koulutuspolitiikan etsiessä parhaillaan uudistumiselleen ja kansainvälistymiselleen uusia tienviittoja on perinteikäs koulu jälleen monella tapaa uudistuva koulu. Lukuvuodesta 1987-1988 lähtien on Ressu ollut mukana luokattoman lukion kokeilussa ja lukuvuodesta 1989-1990 alkaen on koulussa toteutettu syvää lukion tuntijaon valinnaistamiskokeilua. Näin voi Ressun sanoa siirtyneen toiselle satavuotistaipaleelleen uskollisena perustamisaikojensa tienraivaajahengelle.

Ressut ry syntyi koulun täyttäessä 100 vuotta vuonna 1991. Ressua on sen taipaleen aikana ehtinyt käydä yli 11 000 oppilasta. Tähän pääkaupungin mutta myös koko maan kohtaloihin monella tapaa vaikuttaneeseen pääkaupunkiseudun poikien ja tyttöjen ressulaisjoukkoon on ymmärrettävästi kuulunut suuri määrä kaikkien alojen kärkinimiä. Ressu on antanut nykyisille ja jo valmistuneille oppilailleen valmiudet menestyä ja takonut ressulaisille erityisen vahvat toverisuhteet.

Kerran Ressu, aina Ressu.

Yhdistyksen puheenjohtajat

  • 1993–1995 Leo Snellman
  • 1995–1997 Jorma Eloranta
  • 1997–2003 Hannu Valtanen
  • 2003–2005 Jukka Ranta
  • 2005–2013 Hannu Salmi
  • 2013–2019 Matti Vainio
  • 2019–2021 Kristian Vainio
  • 2021–2023 Stella Qin-Stecker
  • 2023– Katariina Sorvanto

Arkisto

Vanhoja valokuvia, videoita, Pärskeitä-lehtiä ja muita dokumentteja löydät yhdistyksen arkistosta.


Yhteystiedot

Osoite

Ressut ry
c/o Ressun lukio
Kalevankatu 8-10
00100 Helsinki

Pankkitili

FI77 2022 1800 0205 03 (Nordea, BIC: NDEAFIHH)

Osoitteenmuutokset

Osoitteenmuutokset voit lähettää sähköpostilla osoitteenmuutokset@ressut.net.

Hallitus

Ressut ry:n hallitus toimii yhdistyksen edustajina ja päättäjinä. Hallitus pyrkii toimimaan uusien ja vanhojen Ressujen hyväksi ja luomaan tilaisuuksia ja toimia, jotka ylläpitäisi Ressujen välistä ystävyyttä.

Puheenjohtaja

Katariina Sorvanto / katariina.sorvanto(ät)gmail.com, 050 5997824

Viestintävastaava

Joonas Lehtonen / joonas(ät)joonaslehtonen.fi, 050 5165270

Muut jäsenet

Hannu Ahjopalo / hannu.ahjopalo(ät)gmail.com, 040 0601194
Jukka Ahonen / jukka.ahonen(ät)mestariluokka.fi, 050 5919665
Liisa Heinonen / lkheinonen(ät)gmail.com, 050 3469155
Saska Kolehmainen / saska.kolehmainen(ät)gmail.com, 045 3118902
Henri Mehtälä / henri.o.mehtala@gmail.com, 045 8528585
Stella Qin-Stecker / stella.qin.stecker(ät)gmail.com, 044 0893289
Maisa Raade / maisa.cederstrom(ät)gmail.com, 050 5911293
Aaro Tarvainen / aarometarvainen(ät)gmail.com, 045 51354822
Matti Vainio / mattivainio(ät)outlook.com, 050 5720770

Toimihenkilöt

Sihteeri

Ilkka Kuivalainen / ilkka.kuivalainen(ät)edu.hel.fi, 050 356 4150

Talouspäällikkö

Risto Karvonen / risto.karvonen(ät)k-karvonen.fi, 0400 610562