Vuoden Ressun valintaperusteet

1§ Vuoden Ressun valitsee Ressut ry:n hallitus vuosittain entisten ja nykyisten Ressujen ja Ressun henkilökuntaan kuuluvien ja kuuluneiden keskuudesta.

2§ Vuoden Ressuksi valitaan henkilö, joka toiminnallaan yhteiskunnassa taikka koulussa on erityisen ansiokkaasti osoittanut Ressun ja ressulaisuuden myönteisen merkityksen työelämässä ja yhteiskunnassa menestymiselle, ylläpitänyt ja vahvistanut Ressun hyvää mainetta tai vaalinut Ressun perinteitä.

3§ Ressut ry:n jäsenet, Ressun oppilaskunta ja opettajakunta ja muut Ressua lähellä olevat henkilöt ja järjestöt voivat tehdä Ressut ry:n hallitukselle ehdotuksia vuoden Ressuksi valittavasta henkilöstä. Ehdotukset perusteluineen pyydetään toimittamaan Ressut ry:n hallitukselle kunkin vuoden lokakuun loppuun mennessä.

4§ Vuoden Ressu julkistetaan Ressun vuosipäivän yhteydessä kunkin vuoden tammikuussa.

Nämä valintaperusteet on hyväksytty Ressut ry:n hallituksen kokouksessa 12.12.1995.